2 மனைவிகளுடன் அருள்பாலிக்கும் ஐயப்பன் ! சிவனும் திருமால் ஒன்றாக அவதரித்த ஸ்தலம் !

May 6, 2024 - 12:00
 3