திரை யாத்திரை | ஆகம விதிப்படி கட்டப்படவில்லை | ஒரு தலை கொண்ட இரண்டு சிற்பம் | Sri Mahadevar Temple

channel 5 பக்தி சேனலில் தெய்வங்களின் பெருமையையும், வரலாற்றையும் தொகுத்து வழங்கப்படுகிறது. மேலும் பக்தி பாடல்கள், பக்தி சொற்பொழிவுகள், திருக்கோவில்களின் வரலாறு, திருவாசகம் போன்றவை இடம் பெற்றுள்ளன. நீங்கள் இறையருள் பெற எங்களின் சேனலை பின் தொடருங்கள். உண்மையுடன் வாழ்வதே இறைவனை வணங்குவதற்கு ஒப்பானது.

May 15, 2024 - 12:19
 6