திரை யாத்திரை | ஈசனை சுற்றிலும் சுட்டெரிக்கும் வெப்பம் | Kasinathar temple Ambasamudram

திரை யாத்திரை | ஈசனை சுற்றிலும் சுட்டெரிக்கும் வெப்பம் | Kasinathar temple Ambasamudram

Apr 2, 2024 - 10:40
Apr 2, 2024 - 10:42
 4

திரை யாத்திரை | ஈசனை சுற்றிலும் சுட்டெரிக்கும் வெப்பம் | Kasinathar temple Ambasamudram
#Thiraiyathirai #Thiraiyathiraitamil #Kasinathar #Kasinathartemple #ambasamudram #ambasamudramtemple #Kasinatharkovil #thirunelveli #thirunelvelitemple #tamilnadutemple #shivan #sivantemple #tamilgod #marakathambigai #marakathambigaitemple

Saravanan Channel 5 Tamil