புர்ஜ் கலீஃபாவில் விளம்பரம் செய்யும் செலவுகள் மற்றும் அனுமதி பற்றிய முழுமையான வழிகாட்டி | Burj Khalifa Advertisement Cost

Jul 5, 2024 - 16:09
Jul 5, 2024 - 16:09
 7
புர்ஜ் கலீஃபாவில் விளம்பரம் செய்யும் செலவுகள் மற்றும் அனுமதி பற்றிய முழுமையான வழிகாட்டி | Burj Khalifa Advertisement Cost

புர்ஜ் கலீஃபாவில் விளம்பரம் செய்யும் செலவுகள் மற்றும் அனுமதி பற்றிய முழுமையான வழிகாட்டி | B

துபாயில் உள்ள புர்ஜ் கலீஃபா என்பது அனைவருக்கும் தெரிந்த பிரபல இடமாகும். புகழ்பெற்ற புர்ஜ் கலீஃபாவில் விளம்பரம் செய்வது பற்றி நீங்கள் எப்போதாவது யோசித்து இருக்கிறீர்களா? முதன் முதலாக, புர்ஜ் கலீஃபாவில் ஒரு விளம்பரத்தைக் காண்பிக்க, கட்டிடத்தின் உரிமையாளரான எமார் பிராப்பர்டீஸிடம் அனுமதி பெற வேண்டும். அவர்களின் அனுமதியின்றி, உங்கள் விளம்பரத்தை உலகின் மிக உயரமான கட்டிடத்தில் காண்பிக்க முடியாது. செலவுகள் என்று வரும்போது, எவ்வளவு நேரம் விளம்பரம் ஓடுகிறது, எப்போது ஓடுகிறது போன்ற விஷயங்களின் அடிப்படையில் தொகை மாறலாம். எடுத்துக்காட்டாக, 3 நிமிட செய்தி அல்லது விளம்பரத்தை ஒருமுறை இயக்க, நீங்கள் சுமார் $68,073 (தோராயமாக ரூ. 57 லட்சம்) செலவழிக்க வேண்டும். உங்கள் விளம்பரம் வார இறுதி நாட்களில் இரவு 8 மணி முதல் இயங்கத் திட்டமிடப்பட்டிருந்தால் செலவு $95289 அல்லது சுமார் ரூ.79.6 லட்சமாக இருக்கலாம். இரவு 10 மணி வரை ஒரு வார இறுதி நள்ளிரவு ஸ்லாட்டுக்கான செலவு AED 1.13 கோடி, இரவு 7 மணிக்கு மேல் விளம்பரம் ஒளிபரப்பினால் தோராயமாக ரூ.2.27 கோடி செலவாகும். புர்ஜ் கலீஃபாவின் விளம்பரங்களை நிர்வகிக்கும் நிறுவனம் துபாயில் உள்ள முல்லன் லோவ் மெனா ஆகும்.